Barion Pixel

Az egyvonalúság az Iyengar Jóga egyik sarkköve. Amikor egyvonalúságról beszélünk, akkor a testrészek egymáshoz képest történő elhelyezkedésére gondolunk az ászanagyakorlás során. Még a kezdő Iyengar jóga gyakorlók számára is az egyvonalúságnak elsőrendű célja: kiegyensúlyozza és védi a test különböző ízületeit, izmait, szerveit és szöveteit. Kevésbé ismert azonban az egyvonalúságnak a test energiaáramlásában játszott fontos szerepe.

A jóga értő mesterei, régiek és újak, mind egyetértenek abban, hogy hagymaszerűen vagyunk felépítve, réteg réteg fölött  – ezeket kosha-knak nevezzük (szó szerint “burok” vagy “test”). A külső, vagy fizikai réteg, az Annamaya kosha képezi az anyagi testünket: ez a legkonkrétabb, legismerősebb és leghozzáférhetőbb réteg.

A következő réteg, a Pranamaya kosha, az energiaréteg. Ez a pránára vonatkozik, arra az életerőre, ami áthatja az univerzumot minden szinten, mint fizikai, mentális, intellektuális, szexuális, sprituális és kozmikus energia. Úgy nyilvánul meg bennünk mint életerő, vitalitás és szellemi erő.

yoga-iyenvengar[1]

Habár a fizikai réteg és az energiaréteg különböző módokon írható le és tapasztalható meg, elválaszthatatlanok és folytonosan összekapcsolódnak. Ami az egyikben történik, az egyenesen származtatható a másikból és hat arra, ami a másikban történik. Ez pedig már az egyvonalúságnak egy újabb szintje. Az energia olyan, mint a víz, amely felveszi annak az edénynek az alakját, amelyen átfolyik. Ahol torlaszba ütközik, elakad, ahol pedig nyitottak a járatok, ott szabadon áramlik. A test helyes összeigazítása tehát lehetővé teszi az energia optimális áramlását a testben.

Ez a kapcsolat a test egyvonalúsága és az energiaszint között még nyilvánvalóbb a jógikus légzés, a pranayama gyakorlásakor. A légzés egy olyan eszköz, melyen keresztül a jógi egyenesen hozzájut a pránához, az életerőhöz. Ha jól megfigyeljük, amikor összegörnyedve állunk vagy ülünk, nehéznek érezzük magunkat és hamar elfáradunk. A légzés korlátozottá válik és az energia elakad és lecsökken.

Ha viszont egyenesen ülünk, nyitott mellkassal és laza rekeszizommal, akkor a légzés szabadabban áramlik és sokkal több életerőt tapasztalunk magunkban. A test összeigazításával fizikailag egyensúlyba kerülünk, megnöveljük a belső terünket, és így csendesíthetjük és mélyíthetjük a légzést, csökkenhetjük az elhasznált energiát és növelhetjük a rendelkezésünkre álló energiát. Mindenki több energiát akar. Az egyvonalúság pedig ennek a kulcsa.

Van még egy szint, ahol az Iyengar jóga felébreszti bennük a kapcsolatot az egyvonalúság és az energia között. Az Upanishadokban, amelyek a korai bölcsek legmélyebb meditációinak megvilágosodását tartalmazzák, az áll, hogy a fák, hegyek és folyók, a szél és a csillagok nemcsak körbevesznek bennünket, hanem bennünk is megtalálhatóak. És valóban, a testünk a hatalmas és végtelen makrokoszmosz mikrokoszmosza. Testünkben megtalálható a Természet lényege – és az Isteni, az Istenség lényege. Ha befele fordítjuk a figyelmünket, az izmok és csontok felé, a szervek és a légzés felé, a külső rétegektől a belső rétegek felé mozdulva tudatába kerülünk a kozmikus energia finom áramlásának, érezzük ahogyan beborít minket és áthalad rajtunk. Szó szerint egy hatalmas energiatengeren lebegünk, és azáltal, hogy megtanuljuk, hogyan igazítsuk össze magunkat mindezekkel az áramlatokkal, kifejleszthetjük a biztos hajózásnak azt a képességét, amivel egy képzett tengerész kormányozza hajóját dagály idején.

Mint mindig, B. K. S. Iyengar fogalmazza meg ezt a legjobban, amikor ezt írja Light on Life című csodálatos könyvében:

“Saját tudatunkban és korlátolt értelmünkben élünk, gyakran magányosnak és kicsinek érezve magunkat, pedig van egy egyenes csatornánk az egyetemes tudat és értelem felé. Ezen a csatornán folyik át a prána, összekapcsolva minden egyes egyént a Természet legfelsőbb, eredeti princípiumával. A pranayama helyreállítja ezt a csatornát, hogy a makrokozmosz energiáit hordozó értelem megvilágíthassa a mikrokozmoszunkat.”

John Schumacher
Washington D. C. Unity Woods

Iyengar jógastúdió-együttesének vezető tanára

Fordítás: Forrai Réka