Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

 

Frissítve: 2023.01.06.

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy az AUM Jógaközpont (a továbbiakban: Szolgáltató) jógatanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a jógaközpont szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltatók adatai:

  • Szervezet neve: Bindu Jóga Nonprofit Kft. 
  • Székhely, postacím: 1075 Budapest Károly krt. 1. 2/4.
  • Adószám: 25744257-1-42
  • Honlap: www.aumjoga.hu
  • Képviselő: Ócsai Zoltán
    email: [email protected] tel.: +36 30 930 3945 

A Szolgáltató elérhetőségei:

• 1075 Budapest, Károly krt. 3/A (AUM Jóga Astoria)
• 1075 Budapest, Károly krt. 1. (AUM Iroda)

 

2. Részvételi feltételek

A www.aumjoga.hu weboldalon a Szolgáltató jógatanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A jógatanfolyamokra való jelentkezésre a www.aumjoga.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jógatanfolyamaira történő jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Jógatanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk.

A jógatanfolyamokat legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezés elküldése” gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, előváltott voucherrel vagy üzleteinkben személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.
iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. A jógatanfolyamok menete
Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt használhatna, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

7. Fizetés módja

a. Készpénzes fizetés
A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség budapesti helyszíneinken nyitvatartási időben. Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 3 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van
lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

b. Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírásá követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Bindu Jóga Nonprofit Kft. 
Bankszámlaszám: 16200223-10052132
Bank neve: Magnet Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jelentkezést visszaigazoló e-mailben vagy személyesen kapott egyedi foglalási azonosítót feltüntetni.

d. Voucher, utalvány
Ajándékutalványok kaphatók a Szolgáltató Bevezető rendelkezésekben meghatározott üzleteiben. A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a vásárlástól számított egy év. A voucherrel történő jelentkezés feltételei:
A voucher birtokosa a voucheren feltüntetett egyedi vonalkód online feltöltésével tud jelentkezni az általa kiválasztott kurzusra. A voucherrel történő jelentkezés aktiválása automatikus. A voucher készpénzre nem váltható.

d. Fizetés bankkártyával, helyszínen illetve internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján az OTP Mobil és a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az OTP Simple vagy a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában az OTP Simple és a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

Az OTP Simple és a Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. Részvételi szabályok

A jógatanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógatanfolyamon való részvételből az AUM Jógaközpont képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam elmaradása, módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

Óralátogatás lemondása:

Kijelentkezés: LEGKÉSŐBB az adott alkalom kezdete előtt 2 órával a Motibro felületén! Amennyiben a kijelentkezés nem történik meg a fenti időpontig, a rendszer automatikusan résztvevőként kezeli a jelentkezőt és az alkalmat levonja. Az így keletkező tartozást a következő látogatáskor órakezdés előtt lehet a recepción kiegyenlíteni.

10. Árak

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Egyes termékeink a fentiektől eltérően 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

11. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  1. 0 Ft-os ár,
  2. kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék vagy szolgáltatás).
  3. a weboldalon külső szoftver hiba miatt tévesen megjelenő ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

12. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 4 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

b. A tanfolyamot megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

c. A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást a [email protected] címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

11. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.