Milyen óra a Neked való?


Segítségképpen az órarendben feltüntetjük az adott óra szintjét, melynek leírását az alábbiakban találod meg:

  szint

Mindazoknak, akik még csak is­mer­ked­nek a jó­ga cso­dá­la­tos vilá­gával! A gya­kor­lás és óra­felépí­tés tel­jesen az ala­poktól indul, így bármi­féle elő-tapasz­talat nélkül is bát­ran láto­gat­ható. Ideá­lis a bizton­ságos, pre­cíz és nem utol­só sorban öröm­teli gyakor­lás megala­pozá­sához!

  szint

Kez­dők­nek, új­ra­kez­dők­nek és mind­azok­nak, akik már gya­ko­rol­nak, és sze­ret­nék az ala­po­kat fel­fris­sí­te­ni. Ta­nuld meg a jóga­pózok helyes ki­vi­te­le­zé­sét, az elő­ké­szí­tő gya­kor­la­to­kat, is­mer­kedj meg a re­laxá­ció­val és me­di­tá­ció­val! Kiváló stresszoldó, nyújtó, lazító hatású.

  szint

Haladóknak és fej­lőd­ni vá­gyók­nak. Ha­la­dó jó­ga­pó­zok­kal és lég­­ző­­gya­kor­la­tok­kal is­mer­ked­hetsz, fej­­leszt­­he­­ted ki­tar­tá­so­dat, erőn­lé­te­det és tes­ted ru­gal­mas­ságát, re­laxá­ciós és me­di­tá­ciós ké­pes­sé­ge­det. Már le­ga­lább fél éve jó­gázóknak vagy na­gyobb ki­hí­vást je­len­tő órára vágyóknak!

Irányzatok-stílusok


Iyengar Jóga

A pózok alapja a precizitás, a biztonság és a mélység. Kivitelezésükben tapasztalt és magasan képzett oktatók segítenek, akik felkészültek arra, hogy különböző testfelépítésű és egészségi állapotú embereket megfelelően igazítsanak. Az órákon keményen kell dolgozni, de távozáskor könnyűnek és nyugodtnak fogod érezni magad. A jóga azonnali jótékony hatása a hajlékonyság és az erőnlét növekedése, valamint az egészségi állapot javulása. Ahogyan haladsz előre a gyakorlásban, lelki és spirituális hatását is érezni fogod.Tovább>>

Jóga a helyes tartásért

Ezen az órán B.K.S. Iyengar tanításait követjük, a jóga pózok anatómiailag helyes kivitelezéséhez néhány eszközt használunk. Ez az óra ideális azoknak, akik szeretik a precizitást az ászanákban. Az eszközök használata a helyes és megfelelő mértékű erőfeszítéssel és figyelemmel kiegészülve segítik az egyénre szabott fejlődést.Tovább>>

Himalájai Jóga

A Himalájai Tradíció az emberi elme képzésének különleges módszereit tanítja. A Himalájai Tradíció magában foglalja minden ismert meditációs rendszer legfontosabb tanait és gyakorlatait, sőt ezek a rendszerek túlnyomó részben éppen a Himalájai Tradícióból fejlődtek ki. A Himalájai Tradíció tanításai szerint meditáló megtanul megfelelő testhelyzetben ülni, teljesen ellazulni, a légzést helyes módon gyakorolni, majd mindezek után a légzéstudatot a mantra használatával kombinálni.Tovább>>

Stresszoldó jóga

A Stresszoldó jóga a tradícionális jóga elveket és elemeket ötvözi a nyugati pszichológia eszköztárával. A stresszel való megküzdés nehézsége, sikertelensége éppúgy hozzájárul a civilizációs betegségek kialakulásához, mint a helytelen táplálkozás vagy a mozgásszegény életmód. Ezen ártalmak együttesen szolgáltatják korunk jellemző betegségeihez a kellő alapot.Tovább>>

Kismama Jóga

A Birthlight Kismama Jóga rendszer ötvözi a hatha jóga gyakorlatait az amazóniai természeti népek várandósság és vajúdás alatt végzett, ösztönösen a test folyamatait segítő mozdulataival. A kismama jóga egyfajta áramlás, minden mozdulata lágy, hullámzó. Minden jógagyakorlat megfelelően módosítva van, hogy nagy pocakkal is kényelmesen, biztonságosan lehessen végezni. Kevés pózt tartunk ki, a dinamikus gyakorlás a jellemző, hogy a kismama semmiképp se terhelje túl magát, és a lepényi keringés folyamatos maradhasson.Tovább>>

Szülésfelkészítés

A foglalkozás témája a vajúdást segítő pozíciók, a szülőpozíciók, a vajúdást és a szülést segítő légzések-légzőgyakorlatok és még sok hasznos téma, mint például a homeopátia, illóolajok, gátmasszázs és egyéb segítő technikák. Az órán tisztázzuk a szülés szakaszait és lehetőség nyílik kérdések feltételére is.Tovább>>

Babás Jóga

A babás jóga szintén a Birthlight módszer része. A kismama jógához hasonlóan, annak folytatásaként, rendkívül komplex módon segít az anyukáknak és a babáknak a szülés/születés utáni első két évben. Segít az anyukáknak a szülés utáni regenerációban fizikai és mentális síkon is, a babáknak fejleszti a mozgásszervi és idegrendszeri képességeit.Tovább>>