Aikido edzések Bors Krisztiánnal

Paathshala Yoga and Aiki Dojo

Bemutatkozás

Paathshala azt jelenti: a hely, ahol tanulni lehet.

A Paathshala Aikido nem pusztán egy edzés lehetőség, hanem gondolkodásmód. A Paathshala vissza akar nyúlni a gyökerekhez, ugyanakkor szakít is bizonyos hagyományokkal. Az első és legfontosabb, hogy itt nincsenek vizsgák, így tehát nincsenek fokozatok sem. Mindenki a saját belső mércéje és ideje szerint fejlődik, ahol nincs helye összehasonlításnak és versengésnek. Az edzések ráhangolódással kezdődnek, majd bemelegítéssel és testtudat-fejlesztéssel folytatódnak és csak ezek után térünk rá a technikákra. Tehát a technikai kivitelezés nem kap akkor hangsúlyt, mint általában. Itt teret engedünk a gyakorlók egyéni megéléseinek és felbukkanó érzéseinek és lehetőséget adunk rá, hogy áttranszformálódjanak, hogy a megszerzett új készségek beépülhessenek a mindennapokba. Az edzések relaxációval, vagy meditációval zárulnak.

A dojo nevét Indu Arorától kaptam, amikor megkértem, hogy segítsen találni egy olyan nevet, ami egyszerre fejezi ki az Aikido-t és a Jógát, úgy, hogy a két útnak a mindennapokban történő alkalmazását állítja a középpontba.

Aikido edzések a héten

<< Előző hétKövetkező hét >>2018. július 16. hétfő -- 2018. július 22. vasárnap
  • 2018. július 18. szerda
<< Előző hétKövetkező hét >>2018. július 16. hétfő -- 2018. július 22. vasárnap

Az edzések vezetője

Bors Krisztián – gyógytornász-fizioterapeuta (Bsc), jógaoktató (RYT 200) és Aikido oktató (1. dan, Aikikai). 2013-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, ezt követően pszichiátriai területen kezdtem el dolgozni, majd közel két évet töltöttem el az idősgondozásban. 10 éve gyakorlom az Aikido-t. Megyesi Gábornál (5. dan, Aikikai) kezdtem el tanulni és – habár sok instruktorral és mesterrel találkoztam gyakorlásom évei alatt – Ő volt rám a legnagyobb hatással. Kinyitotta a szívemet az Aikido szellemi aspektusaira és nem titkolt szándékom, hogy az Ő tanításait is átadhassam az edzéseken.

Hat évvel később ismertem meg második mesteremet, Gaál Editet (gyógytornász-fizioterapeuta, jógaoktató, jógaterapeuta, táncterapeuta). Edit finoman kezdett el rávezetni a Jóga Ösvényére és az Ő hatására kezdtem el a jógaoktatói képzést Indu Aroránál. 2016-ban elvégeztem a 200 órás képzést, jelenleg a 300 órás jógaterapeuta kurzust végzem.

Egy álmom vált valóra azzal, hogy elkezdhettem megosztani a tudásomat a saját dojomban (edzőterem), a Paathshala Yoga and Aiki Dojo-ban. Hálás vagyok a tanáraimnak és az Aum Stúdiónak, hogy létrehozták a teret, hogy mindez megvalósulhasson.

Bors-Kovács Klarisz – mentálhigiénés szakember, mesepedagógus. A mentálhigiénés posztgraduális képzést 2011-ben végeztem a Pázmány Péter katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg komplex művészetterapeuta képzést végzem.

Munkám során dolgoztam az idősgondozásban, pszichiátriai területen, valamint fogyatékossággal élő emberekkel is különféle módszerek szerint (ló-és kutya asszisztált egyéni és csoportos munka, mesepedagógia, rogersi nondirektív segítő beszélgetés).Részt vettem saját élményű pszichodráma, playback, tánc-és mozgásterápiás csoportokon és ennek hatására érdeklődésem ismét a mozgáson, mozdulaton keresztüli (ön)megismerés felé fordult.

Az aikidóval tizenöt évvel ezelőtt találkoztam először, és több év kihagyás után kezdtem újra gyakorolni.

Miért az aikidó?

Mert szeretem. Mert hiszem, hogy mindenkié és vállalt feladatunk az, hogy segítsünk azoknak akik ezt az utat választják önmaguk kutatására. Tökéletes alkalmas arra, hogy vizsgáljuk saját működéseinket mind test, mind lelki szempontból. Az egyéni és közös gyakorlások lehetőséget adnak arra, hogy a fizikai gyakorlás folyamán az itt és mostban, a jelenben foglaljunk helyet. Észleljük testünk működésének egyedi sajátosságait és az ebből következő csodálatos sokféleséget, elfogadva ezzel korlátainkat és keresve lehetőségeinket a fejlődésre.

A technikák gyakorlása során nemcsak a koordináció és az állóképesség, hanem a belső figyelem, belső látás, testtudat kialakítására is van lehetőség. Másfelől pedig mivel a közös gyakorlás társas helyzet, nagyszerű tükör ahhoz, hogy ezen viszonyainkat vizsgáljuk és új nézőpontokat, stratégiákat sajátítsunk el és ezeket átvigyük mindennapi életünkbe.

A foglalkozások során kiemelt jelentősége van számomra annak, hogy olyan elfogadó, biztonságos közeget teremtsünk, ahol helye van az  egyéni élmények megosztásának, önreflexiónak,  tapasztalatcserének, közös gondolkodásnak és visszajelzésnek is, hiszen együtt járunk az úton.

„Az alap az életszentség.” (Hamvas Béla)

Mi az Aikido és mi a Jóga?

„Az Aikido veled kezdődik” – Ueshiba Morihei, az Aikido alapítója

Ugyan az Aikido tradíciója ősi gyökerekkel rendelkezik, mégis egy modern harcművészetről beszélünk, amely a XX. században alakult ki. A Jóga ezzel szemben évezredek óta létező tudás, amely egyidős az emberiséggel. Ezért az Aikido nem vizsgálható önmagában. Megértéséhez az az ősi tudás szükséges, ami az emberiség fennállása óta magával az emberi léttel foglalkozik és csiszolódott mesterről tanítványra.

Az Aikido és a Jóga egyek. Ha lefejtjük róluk azokat a rétegeket, melyek a puszta formájukat adják és eljutunk a magig, a legbenső lényegig, akkor rájövünk, hogy a kettő egy és ugyanaz. Hiszen mindkettő ugyanarról szól: önmagunk legbenső lényének megtalálásáról és ennek a kapcsolatnak a fenntartásáról. Hiszem, hogy az Aikido – ahogy a Jóga is – egy tisztán spirituális Út, mely túlmutat azokon a dolgokon, amiket a dojoban a tatamin, vagy egy jógastúdióban a jógaszőnyegen végzünk. Ami egyébként nem kevés!

A kemény munkát és rendszeres gyakorlást azonban ebből a zárt, laboratóriumi térből át kell ültetnünk a hétköznapjainkba, ki kell terjesztenünk életünk minden aspektusára, különben az esszenciája vész el mindannak, amit megtanultunk és kifejlesztettünk magunkban. Létrehozni a békét önmagunkkal – ezt jelenti az Aikido gyakorlása a mindennapok szintjén. Talán nem ma, nem is holnap. Minden nap egy kicsivel közelebb, lépésről lépésre. És ez az Út veled kezdődik.

Árak

Az edzéseken AUM órajeggyel (2200Ft) vagy bérlettel tudsz részt venni.

A bérletek árait itt tudod megnézni.

Várlak szeretettel az edzéseken!

 

CLOSE
CLOSE